Gifter i leksaker

Leksaker med ohälsosamma kemikalier

Svts Rapport berättade om gifter i leksaker, i sändningarna i januari.

På tio år har användningen av kemikalier mer än fördubblats och nästan hälften av dem anses av Kemikalieinspektionen vara hälsofarliga. Vi hittar kemikalierna framför allt i det vi har närmast kroppen och i det som våra barn leker med.

Det är svårt som konsument att veta om det finns några farliga kemikalier i de varor vi köper. Något krav på innehållsdeklaration finns inte för varor.

-Det finns ju för mat, men för varor finns inte alls samma regler, säger Frida Ramström på Kemikalieinspektionen.

Det handlar om allt från elektronik och byggvaror till leksaker och kläder. Och det är just i kläder och leksaker som flest oönskade kemikalier påträffas.

Det visar SVT:s genomgång av det så kallade Rapex-registret, som är ett system inom EU som myndigheterna ska rapportera till när de hittar varor som innehåller för höga halter av farliga kemikalier.

Kemikalieinspektionen
Frida Ramström jobbar som inspektör på Kemikalieinspektionen. Hennes uppgift är att snoka reda på varor som innehåller för höga halter av farliga ämnen. Hon gör stickprovskontroller i butiker och analyserar varorna.

-Vi hittar brister hela tiden, säger hon och visar en ask barnkritor som hon har hittat för höga halter bly i.

-Barn tar ju ofta saker i munnen. Och att få i sig bly är allvarligt, man kan bli förgiftad. Och det har faktisk hänt att barn har avlidit av blyförgiftning.

Frida Ramström visar också en radiostyrd bil som innehåller för höga halter bly och en uppblåsbar badring som innehåller en otillåten ftalat, ett ämne som används för att göra pvc-plast mjuk.

5-30 procent innehåller för höga halter
-I de kontroller vi gör innehåller mellan 5 och 30 procent av varorna för höga halter av miljö- eller hälsofarliga kemikalier, säger Frida Ramström som påpekar att det de hittar är bara en droppe i havet.

Det finns flera anledningar till varför det är så här, enligt Frida Ramström. Lagstiftningen är för svag vad gäller hälsofarliga kemikalier, det finns inget krav på att innehållsdeklarera varor och det är upp till tillverkare och importörer att kontroller sina varor.

-Handeln med varor är i dag global vilket gör att det är svårt att ha kontroll över de varor som importeras. Vi vet egentligen väldigt lite.

Av alla leksaker som säljs inom EU är 85 procent tillverkade i Kina, enligt FN. Och det är också leksaker från Kina som innehåller flest otillåtna kemikalier, enligt Rapex-registret.

-Här i Kina är det inga problem att köpa leksaker med ftalater, säger SVT:s korrespondent Niklas Sjögren och visar upp badleksaker i plast.

Ftalater i Kina
När Greenpeace i Kina nyligen testade 30 slumpvis utvalda leksaker från affärer i fyra stora städer visade sig 21 av dem innehålla skadliga halter av ftalater. Men så är heller inte ftalater i leksaker förbjudna i Kina.

-Kunskapen om ftalaternas skadliga effekter är inte så spridd i Kina ännu och det är ingen prioriterad fråga hos myndigheterna, säger Wu Yixiu på Greenpeace i Kina till SVT.

Flera av de leksaker som innehöll höga halter ftalater är tillverkade av företaget Innovative Toys. De hymlar inte med att de använder ftalater, men påstår att det är bara i produkter för den inhemska marknaden.

-Alla leksakstillverkare i Kina använder ftalater i de inhemska produkterna, säger Zhang Hong på Innovative Toys till SVT.

-I de leksaker vi exporterar använder vi en annan mjukgörare från Tyskland. Men det är dyrt så vi har inte råd att använda den till allt, säger Zhang Hong.

Tips från experten
Så hur ska man som konsument egentligt kunna ta reda på om en leksak innehåller några skadliga kemikalier? Nej, det är inte lätt, menar Frida Ramström, men hon har några tips.

-Handla i seriösa butiker som är bra på leksaker. De har oftast någon som jobbar med de här frågorna. Lukta på plastleksaker. Luktar de starkt av plast, undvik dom, för då finns risk att de innehåller ftalater. Köp heller inte leksaker som luktar parfym. De kan vara tillsatta för att dölja plastlukt och kan i sig dessutom vara allergiframkallande. Och fråga i butiken. Som konsument har du rätt att inom 45 dagar få veta om en vara innehåller några farliga ämnen. Den rätten finns i EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach.

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag under åren 2011-2014 som ska minska risken för att människor i sin vardag utsätts för farliga kemikalier.

År 2013 börjar också nya regler att gälla för kemikalier i leksaker enligt EU:s nya leksaksdirektiv. CMR-ämnen, det vill säga cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, får då inte användas i leksaker.

-Förhoppningsvis blir det bättre. Men det här ju EU-lagstiftning och omfattar exempelvis inte Kina, avslutar Frida Ramström.

Gifter

Läs mer på Svt.se

Miljövänliga leksaker, eller gröna leksaker borde vara en självklarhet.  Nästa gång du vill köpa leksaker på nätet, kika in på EkoLeko.

 

Bly i kritor? I Sverige? I handeln? I dag?

Bly i kritor

Jag träffade Christina Larsson på Kemikalieinspektionen för någon vecka sedan.  Hon jobbar med kemikalier i leksaker och berättade för mig att under ett vanligt (men inte så frekvent hållna) stickprov hade hon köpt ett paket kritor. Dessa innehöll 17% bly och var inköpta i en vanlig leksaksaffär och inte på en stormarknad… Stickprovet var spontant och kom inte efter tips från någon vars barn fått utslag eller dött eller så.  Det var helt vanliga kritor i en helt vanlig leksaksaffär och dessutom står det på dem att de är märkta efter konstens regler, tex CE, ASTM, EN71 osv.

Bly är farligt, fördummande bl.a. Det vet vi.

Kan man inte lita på att företagen inte säljer ohälsosamma leksaker?

Ofta vet de inte vad leksakerna innehåller. Men ändå är det precis vad vi konsumenter tror. Att giftiga leksaker, det kan väl ändå inte få finnas i vanliga affärer? Vi lever ju i SVERIGE! Vi har ju LAGAR och REGLER! Och så klart inte företagen skulle sälja något som är giftigt? Även fast det inte är olagligt? För ingen vill väl att barn skall få i sig bly?

CE är ett säkerhetsdirektiv för leksaker.
ASTM är en amerikansk organisation som testar om material är farliga.
EN71 märkning betyder att produkten är testad och klassad säker som leksak.

Miljövänliga leksaker, eller gröna leksaker borde vara en självklarhet.

Giftfria kritor utan bly och andra lekfulla gröna leksaker på nätet hittar du hos EkoLeko såklart.

 

Slime – Brukar du köpa det?

Slime

Brukar du köpa slime till dina barn? Slime innehåller bor. Bor är giftigt. Det vet vi. Därför har kemikalieinspektionen förbjudit det i leksaker. Det bestämde man i våras. Men man måste ju ge företagen lite tid att göra affärer. Så slime kan säljas i två år till. Och importerades slimet till EU före den 20 juli 2011 så får man hur lång tid på sig som helst att sälja ut sina lager. Någon som tänkte köpa slime i julklapp?

Fram för fler giftfria leksaker!

Denna leksak finner du på INTE hos EkoLeko. Däremot, om du är sugen på att köpa leksaker på nätet som är giftfria, alltså lekfulla gröna leksaker, kika gärna in på EkoLeko

Varför välja giftfritt

Ekologiska Leksaker

Varför välja Giftfria och Miljövänliga leksaker?

Leksakerna är helt fria från ftalater, mjukgörare som finns i plast. Ftalater är inte bundna, utan frigörs varje gång du tar i leksaken.

Leksakerna är helt fria från konserveringsmedel och lösningsmedel.

Leksakerna är helt fria från hälsoskadliga flamskyddsmedel, som är persistenta och bioackumulerande, ett ämne som även går över i bröstmjölk.

Leksakerna är helt fria från doft och smakämnen.

– Tester visar att djur som utsätts för dessa ämnen får reproduktionsstörningar, allergier, fetma och diabetes.

Barnens kroppar är mera känsliga för kemikalier.

Du kan ladda ner Kemikalieinspektionens broschyr ”Kemikalier i barns vardag” från kemi.se.

Regeringen har nyligen beslutat att satsa 100 miljoner på en giftfri miljö, där man satsar speciellt på leksaker.

Kemikalieinspektionen har nyligen polisanmält 9 leksaksimportörer.

Se gärna Stefan Jarls dokumentär om kemikalier i våra kroppar, med Eva Röse. www.underkastelsen.se

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.

Visst finns det monster under sängen…

…men kanske inte sådan monster som det står om i sagorna, utan verkliga monster i form av miljögifter som ansamlas i dammtussar. Miljögifter under sängen låter ju kanske inte så himla kul. Men visst har vi det. Både i Sverige och i andra länder i världen.

Naturskyddföreningens raport visar hur mycket kemikalier det finns i dina damråttor. Läs mer på Naturskyddsföreningen.

Kolla på våra ekologiska leksaker på Ekoleko. Miljövänliga leksaker, eller gröna leksaker borde vara en självklarhet.  Nästa gång du vill köpa leksaker på nätet, kika in på EkoLeko.

 

bly i leksaker

KemiLogga

Bly i leksaker

Kemikalieinspektionen har under 2010-2011 köpt in och analyserat 79 elektriska eller elektroniska leksaker för att kontrollera efterlevnaden av reglerna i RoHS-direktivet.

Enligt RoHS-direktivet får elektronik inte innehålla mer än 0,1 procent bly, kvicksilver eller sexvärt krom, samma gräns gäller för flamskyddsmedlen PDBE och PBB. Gränsen för kadmium är 0,01 procent.För mycket bly i var femte leksak

Bly hittades i 17 av 79 leksaker (22 procent). De 14 svenska företag som har importerat dessa produkter har polisanmälts.

Projekten har visat att en relativt stor del av de elektriska och elektroniska produkterna på den svenska marknaden innehåller höga halter av bly, vilket är förbjudet i RoHS-direktivet. Reglerna har funnits sedan 2006 men resultaten visar att efterlevnaden av kraven fortfarande kan förbättras.

Ett miljöproblem

Innehållet av bly är framför allt ett miljöproblem vid hanteringen av avfallet men kan även innebära hälsorisker såväl för konsumenter som i tillverknings- och avfallsleden.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.